Слушать онлайн Гэр бүлийн радио

Сайт радио Гэр бүлийн радио: www.1045.mn

БИДНИЙ ТУНХАГ Гэр бүлийн радио 104.5 нь Монгол гэр бүл бүрийн сайн сайхны төлөө оюун ухаан, зүрх сэтгэл, хүч чадлаа дайчлан үйлчлэхдээ шударга ёс, ёс суртахууны дээд хэм хэмжээг эрхэмлэн нийгмийг эрүүлжүүлж, олон нийттэй түншилж, үлгэрлэн тэргүүлэх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байна.

Адрес: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Мамбадацан 10А, Сансарын колонк. Шуудангийн хайрцаг: Ш/Х-1042, Улаанбаатар 13, Монгол Улс.

Если радио не работает, программа передач не совпадает с эфиром и по другим общим, и техническим вопросам вы всегда можете обратится по бесплатному телефону клиентской службы Сити Эдем Групп +7 800 350 97 90. (24/сутки - звонок бесплатный).